Ved å ringe 116 117 vil du hvor komme til nærmeste legevakt ut fra hvor du til enhver tid befinner deg i landet. 

Lokal legevakt Lillestrøm kommune, telefonnummer: 66 93 66 93 Beliggenhet: Helsebygget i Lillestrøm, Dampsagv. 4, Lillestrøm 
Legevakten er for akutte hendelser/lidelser som ikke kan vente!

Ved livstruende tilstand ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på 113.