Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Oversikt over datoer vi holder stengt

30. september 2021

Kontoret er stengt følgende datoer (med forbehold om endringer):

  • 17.mai - 29. mai 2023
  • 10. juli - 07.august 2023

Ved behov for legehjelp og/eller resepter kontakt din fastlege. 

Nærmeste legevakt nås på tlf.nr. 116117. Ved livstruende skade/sykdom ring 113. 

INFO / FORBEREDELSE til pasienter med timeavtale

9. november 2020

Våre pasienter/besøkende bes følge nasjonale og lokale smittevernsråd i forbindelse med besøk/konsultasjon hos oss. 

Vi tilstreber at hver nær-pasientkontakt  blir kortest mulig.

Er du syk med øvre luftveisinfeksjon bør timen din utsettes.

Vi ønsker at du har klær som gjør at det er raskt og enkelt å få til en kroppslig undersøkelse, blodtrykksmåling, blodprøvetaking etc.

Vi ønsker at pasienter stiller til undersøkelse nydusjet og med rene klær. Smykker og klokker bør helst ligge igjen hjemme, og parfyme skal unngås med tanke på astma og allergi  hos våre pasienter.

Oversikt over resepter

27. mai 2019

Oversikt over dine resepter og antall ganger de er brukt finner du under "legemidler" på https://helsenorge.no

Fornyelse av resepter

27. mai 2019

Resepter som blir foreskrevet ved konsultasjon hos dr. Risberg fornyes hos fastlege hvis man ikke har kontrollavtale her.

Informasjon om medisiner foreskrevet her foreligger i epikrisen som er sendt fastlegen din/henvisende lege.

Din fastlege vil også kunne "laste ned" informasjon om legemidlene dine i Reseptformidleren (om pasient ikke har reservert seg mot dette).

Nytt telefonnummer

10. april 2018

Pr. 10.04.2018 er det nytt telefonnummer til spesialistpraksis v/dr. Knut Risberg;

64838070

Kontaktinformasjon: spesialist i indremedisin Knut Risberg

21. august 2017

Tlf.nr.: 64 83 80 70

Telefontid og ekspedisjon hos spesialist i indremedisin dr. Risberg er mandag - fredag fra kl. 11.00-12.00. 

Info til henvisende leger/instanser; vi har ny edi-adresse for elektroniske henvisninger - søk opp ny edi-adresse på Adresseregisteret i Norsk Helsenett. 

Se eget avsnitt for oversikt over datoer vi har stengt.

Ved ekstraordinær pasientpågang/øyeblikkelig hjelp kan det være ventetid på telefonen, eller ev. er tlf. stengt, og vi beklager ulempene dette vil måtte medføre.

 

Siste fredagen hver mnd. er praksisen stengt med noen unntak.

Ny pasienter: Henvisning må sendes oss for vurdering av legen her før brev sendes til pasient med time. 

 

 

Priser hos spesialisthelsetjenesten

4. november 2016

Prisende justeres etter avtale mellom Dnlf og myndighetene  1. juli hvert år. 

Pr. 1. juli 2022 er prisen: 

Konsultasjon hos spesialist:    Kr 375-

Konsultasjon m/blodprøver:   Kr 434,-

Ovenstående prisene dekkes av frikort/teller som egenandel.

OBS! Ved alle konsultasjoner som består av mer enn å kun snakke med legen, og ev. ta ekg/pusteprøve m.m., tilkommer utgifter for materiellforbruk. Dette er en kostnad som IKKE dekkes av frikort og må derfor belastes pasienten.

Timer som ikke avbestilles i tide belastes pasient med faktura på egenandel og gebyrer. 

Avbestillingsfrist hos spesialist i indremed., dr. Risberg er 24 timer - en  virkedag. 

 

Betalingsautomat fra Melin Medical -* NYTT navn; Convene

31. august 2012

Dr. Risberg har avtale med Convene (tidl. Melin Medical) for betalingsautomat, og oppfølging av fakturaer.

Betalingsmuligheter er kort (debet og kreditt), mobilpay inkl. Vipps. Ved valg av faktura  tilkommer gebyr.

Ved valg av faktura samtykker du samtidig at opplysninger  (navn, adresse, tlf.nr., legens navn og dato) sendes vår samarbeidspartner. Det er Convene (tidl. Melin Medical) som følger opp utestående fordringer.

Automaten er svært brukervennlig, men trenger du assistanse, hjelper vi deg gjerne.

FRIKORT gjelder hos oss. Dette dekker egenandelen og blodprøvetakning, men IKKE  materiellkostander  som tilkommer ved lungetest og hjerteundersøkelser. 

Hvis du skulle glemme å gå innom automaten etter konsultasjonen vil du motta en sms fra Convene med betalingsinformasjon og ev. til slutt en faktura m/gebyr i posten.

Skulle du av ulike årsaker være forhindret fra å betale hele eller deler av beløpet så ta kontakt slik at vi kommer frem til en god løsning for deg. 

Ved absolutt ønske om kontant betaling snakk med legen/helsepersonalet.

Ventetid hos spesialist

22. april 2008

Ventetiden for time er nå ca. 20 uker.

Nye pasienter må ha henvisning for å få time hos spesialist i indremedisin Knut Risberg (hjerte/lunge/diabetes/kolesterol m.m.).

Vi har offentlig avtale som krever henvisning, og prisene er tilsvarende egenandel på sykehus. Som privatpraktiserende tilkommer materiellkostnad som belastes pasienten direkte. Frikort gjelder her, men vi gjør oppmerksom på at frikort ikke dekker materiellkostander. 

Henvisning bes sendes hit for vurdering med tanke på type undersøkelse og hastegrad før pasient blir tilskrevet om time.

Det må beregnes ca. 4-6 mnd. ventetid på timer, men alle henvisningen vil bli vurdert av spesialist i forhold til hastegrad og prioriterte timer. 

Hvis tilstanden forverres i ventetiden bes pasient å kontakte sin fastlege for ny vurdering.

NØDNUMMER

22. april 2008

tlf.nr.  113  - Medisinsk nødtelefon

tlf.nr.  112  -  Politi

tlf.nr.  110  -  Brann

 

tlf.nr.  116 117  - lokal legevakt der DU befinner degVed ulykker/livstruende tilstander. Kan også kontaktes ved behov for veiledning til f. eks. førstehjelp i akutte situasjoner.

Medisinsk legevakt/ legeformidlingssentralen Lillestrøm

22. april 2008

Ved å ringe 116 117 vil du hvor komme til nærmeste legevakt ut fra hvor du til enhver tid befinner deg i landet. 

Lokal legevakt Lillestrøm kommune, telefonnummer: 66 93 66 93 Beliggenhet: Helsebygget i Lillestrøm, Dampsagv. 4, Lillestrøm 
Legevakten er for akutte hendelser/lidelser som ikke kan vente!

Ved livstruende tilstand ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på 113.

SMS køfrisystem

5. oktober 2005

SMS køfrisystem - Helserespons

Er du pasient hos dr. Risberg kan du fornye eResepter ved å sende SMS. Pasienter med avtale om oppfølging/kontroll kan bestille time via SMS, dette gjelder også pasienter med avtale om "øyeblikkelig hjelp-timer".

Vi besvarer også generelle spm. via SMS.
Det gjøres oppmerksom på at dette er en betalingsløsning og man blir belastet for kr 6,- pr. mld. (pris pr. 01.04.18).


Skriv kodeordet SKEDSMO ditt navn, fødselsdato og stikkord om hva det gjelder og send til 2097.
F. eks.: SKEDSMO Ola Norman 01.01.75 kontroll blodtrykk.